20110728-113637.jpg

Har rensat bland gamla saker och minnen kommer fram. Ett brev från pappa där han grattat mig på 21-års dagen. En film som vi gjorde för ett grupparbete när jag gick gymnasiet. Och en autograf skriven av Lennart Jähkel …

Annonser