20110831-185729.jpg
Gräsmattan gror …

20110831-190110.jpg
… ungarna ”snickrar” medan jag går runt och klämmer, känner, drar i lådor och drömmer mig bort i vårat blivande kök …

Annonser