20110914-083149.jpg

”Säg hej hej till vännen din som sitter där …”. Den versen har Tore koll på. Men då är just ordet ”hej” det ord han använder flitigast nu också.

Annonser