20111211-214034.jpg

- Du kanske ska bli doktor när du blir stor?
– Haha! Men mamma … jag ska ju bli en arbetare.

About these ads